fbpx

FAQ: Medyczna marihuana i 20 ważnych pytań pacjentów do prawnika – poznaj odpowiedzi

FAQ: Medyczna marihuana i 20 ważnych pytań pacjentów do prawnika – poznaj odpowiedzi

Medyczna marihuana: 20 ważnych pytań pacjentów do prawnika – poznaj odpowiedzi

Na pytania pacjentów konopnych, użytkowników medycznej marihuany na receptę, odpowiada Pan Mecenas Nicholas Cieslewicz z kancelarii adwokackiej „Cieslewicz i partnerzy”:

1. Przechowywanie MM. Czy jedyna bezpieczna forma to oryginalne opakowanie. Co może, a czego nie może zrobić pacjent? (Pyta pan Paweł)

Odp:  Oryginalne opakowanie jest co do zasady konieczne, dodatkowo musimy posiadać przy sobie zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną oraz opcjonalnie dokumenty, które potwierdzają jej legalne nabycie (skan recepty z apteki z paragonem). Przy czym skan recepty jest fakultatywny, bo apteki mają recepty w swoim systemie. 

2. Sprawa AVB, czyli suszu po waporyzacji. Czy posiadanie takiego suszu może pacjentowi narobić problemów? (Pyta pan Paweł)

Odp: Posiadanie AVB przez pacjenta nie powoduje odpowiedzialności karnej. Sposób spożycia legalnie nabytego środka farmaceutycznego np. w formie olejku nie ma również znaczenia dla odpowiedzialności karnej. Nie można natomiast dzielić się takim suszem z innymi.

3. Co jeżeli pominę dawkowanie albo zaprzestanę terapii i będę przechowywał susz 1-3mc dłużej niż mam to zalecone? Czy popełniam w takiej sytuacji przestępstwo? Jak powinienem zutylizować taki lek? (przenoszenie go do pojemnika w aptece już wiąże się z ryzykiem, przecież nikt nam w to nie uwierzy). (Pyta pan Dawid)

Odp: Jeśli są obawy co do długości przechowywania medycznej marihuany to posiadając dowód realizacji recepty (skan recepty i paragon) i zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną, dowód tożsamości oraz oryginalny pojemnik (nawet już rozplombowany) można bez problemu zutylizować przeterminowany produkt w aptece jak każdy inny lek. 

4. Co jeśli susz jest przeterminowany, a dalej mamy go w mieszkaniu? (Pyta pan Paweł)

Odp: Ustawa nie penalizuje posiadania środka leczniczego na receptę bez względu na czas jego zdatności do spożycia. Posiadając dowód realizacji recepty (skan recepty i paragon), zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną oraz dowód tożsamości można bez problemu zutylizować przeterminowany produkt w aptece o ile jest w oryginalnym opakowaniu.

5. Czy mogę palić medyczne konopie w miejscach publicznych? Nie mówię o przystankach itd, gdzie jest zakaz palenia. (Pyta pan Wojciech)

Odp: Przepisy prawa tego nie zabraniają, aczkolwiek najlepiej mieć przy sobie wtedy: oryginalne opakowanie, skan recepty i paragon, zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną oraz koniecznie dowód tożsamości.

6. Czy koniecznie muszę przechowywać, transportować marihuanę w oryginalnym opakowaniu ? 

Sytuacja: „Wychodzę na miasto, biorę nabity waporyzator i tyle. Grozi mi wtedy 48h w areszcie i udowadnianie legalności suszu?” (Pyta pan Wojciech) 

Odp: Oryginalne pudełko jest konieczne dla celów dowodowych, jak również skan recepty, paragon i zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną oraz dowód tożsamości.

7. Czy ktoś może bez problemu mieć przy sobie mój susz? Nie pali, a jedynie np. trzyma w torebce coś co jest na receptę innej osoby? (Pyta pan Wojciech)

Odp: Legalne posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 dopuszczalne jest – z mocy art. 34 ustawy – wyłącznie przez przedsiębiorców, jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne uprawnione na podstawie przepisów ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 111/2005. 

Jeżeli jest to inna osoba, która nie ma zaświadczenia o leczeniu medyczną marihuaną popełnia występek z art. 62§1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.).

Poza tym: Art.  58.  ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) mówi, że: Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


8. Kwestie związane z prowadzeniem samochodu u pacjentów leczących się przewlekle medycznymi konopiami. (Pyta pani Monika)

Odp: Kodeks karny używa określenia pod „wpływem środków odurzających”, które nie jest zdefiniowane w żaden sposób. Najprościej mówiąc chodzi o takie stężenie środka odurzającego, które jest rodzajowo najbardziej zbliżone do skutków na ośrodkowy układ nerwowy jak: „pod wpływem alkoholu”. Według lekarzy prowadzić pojazd mechaniczny można po około 4 h po spożyciu medycznej marihuany, ale przepisy prawa nie precyzują tego w żaden sposób. Każda taka kwestia będzie rozstrzygana indywidualnie.  

9. Jaka jest procedura wydawania suszu w aptece? Każda apteka z której korzystałem wydawała mi zamknięte opakowanie z suszem. Jest jedna apteka, w której zawsze otrzymuję otwarte (nie przy mnie, a na zapleczu) opakowanie suszu. Czy to normalne i czy mam prawo poprosić o nieotwieranie opakowania? (Pyta pan Filip)

Odp: Susz zawsze powinien być wydawany w oryginalnym, hermetycznie zamkniętym opakowaniu z plombą. Opakowania są po 5g albo 10 g paczka i zgodnie z prawem musi być plomba. Więc jak recepta jest wystawiona na mniej niż 5g to farmaceuta musi je odtworzyć, bo nie może dać więcej gram suszu niż jest w recepcie. Niektóre apteki mogą nawet na miejscu robić olejki do smarowania, ale nie jest to reguła.  

10. Czy można posiadać susz po dacie ważności? Jeśli nie, to jaką ustawę się łamie? Data ważności jest bardzo krótka, choć po niej raczej nam nie grozi zatrucie itd. (Pyta pan Mario)

Odp: Można posiadać susz po dacie ważności, można go też oficjalnie zutylizować w aptece.

11. Przetwory z suszu aptecznego (ciastka, masło, olejki). Czy wykonywanie ich na własną rękę jest legalne? Czy ktoś może próbować podważyć to że wykonałem je z suszu z apteki? (Pyta pan Dawid)

Odp: Sposób spożywania medycznej marihuany nie ma znaczenia, nie można tylko udzielać jej innym osobom. Organy Państwa zawsze mogą to podważyć, więc trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości, zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną, oryginalne pudełko i kopie recepty wraz z paragonem. 

12. Jeśli złapią nas z aptecznym suszem. I mamy potrzebne rzeczy potwierdzające jej legalność. Np. kopie recepty, oryginalne opakowanie, receptę, zaświadczenie z kliniki. Czy zostaniemy zatrzymani i doprowadzeni do komendy na tak zwane 48? Czytałem, że takie sytuacje miały miejsce, mimo, że nikt nie popełnił przestępstwa. Czy jest jakaś statystyka, ile osób zostało tak zatrzymanych? Przy okazji zapytam się jak to wygląda, kiedy znajdziemy się w towarzystwie osoby która posiada nielegalny susz. Słyszałem, że wiele lat temu choć brzmi to absurdalnie, to można było trafić na komendę przez to, że tylko znajdowało się w towarzystwie osoby posiadającej nielegalny susz. Wiadomo jak to wygląda w ostatnich latach. Jak się zachować w takiej sytuacji? Czy po takim „dołku” można się ubiegać o zadośćuczynienie od policji? (Pyta pan Piotr)

Odp: W czasie kontroli Policji należy mieć przy sobie oryginalne opakowanie, skan recepty, paragon oraz zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną. Dodatkowo funkcjonariusze poproszą o okazanie dowodu tożsamości. Jeżeli mimo tego zostaniemy zatrzymani to przysługuje nam wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie. Towarzystwo osoby posiadającej nielegalny susz nie jest karalne w świetle prawa polskiego. 

13. Czy szpital może odmówić waporyzacji medycznej marihuany podczas hospitalizacji? Nie chodzi mi tu o sytuację kiedy lekarz stwierdza, że MM może reagować z innymi podawanymi podczas pobytu lekami, ale o typowe „nie bo nie”. (Pyta pani Kaja)

Odp: Jeżeli jest podstawa medyczna dla spożywania medycznej marihuany to szpital co do zasady nie może odmówić bez podania przyczyny. 

14. Kwestia wyjazdu zagranicznego do krajów UE, ale też poza jak to wygląda jak bym chciał zabrać ze sobą lekarstwa oraz waporyzator? (Pyta pan Bartłomiej)

Odp: Zgłaszamy chęć wyjazdu i ilość dni do lekarza, który wystawia receptę a on wystawi zaświadczenie: Dokument umożliwiający wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze, które zostało  przewidziane w art. 75 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych i którego wzór został określony również w polskim rozporządzeniu. Oczywiście trzeba mieć kopię recepty, paragon, oryginalne opakowanie i najlepiej tłumaczenie zaświadczenia na język kraju, do którego zmierzamy.  Szczegóły procedury wydawania takiego zaświadczenia powinien wyjaśnić lekarz wydający receptę. Co do krajów z poza Unii Europejskiej to już jest indywidualna kwestia przepisów kraju, do którego chcemy się udać.

15. Czy mogę samodzielnie opiekować się dziećmi będąc w trakcie terapii? (Pyta pan Jakub)

Odp: Tak, o ile stężenie medycznej marihuany nie zaburza percepcji i pozwala na normalną opiekę nad dziećmi. Wyznacznikiem są skutki podobne to bycia pod wpływem alkoholu. Kwestia ta nie jest dokładnie sprecyzowana w polskim prawie. Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.  

16. Czy wyjeżdżając na wczasy na terenie Polski muszę mieć ciągle przy sobie specyfikację zakupu, receptę i informacje z apteki o legalnym zakupie? Czy wymagane są tłumaczenia dokumentów? (Pyta pan Karol)

Odp: Tak, trzeba mieć oryginalne opakowanie, zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną, skan recepty, paragon i dowód tożsamości. W Polsce nie trzeba tłumaczyć dokumentów wydawanych w języku polskim. 

 
17. Czy można mieć w waporyzatorze zmieszany susz konopii medycznej z suszem CBD? Lekarze zalecają aby mieszać. Czy to będzie problem co wyjdzie później na badaniach w kwestiach legalności jeśli co by nie było zmieszają się dwa legalne susze konopne? (Pyta pan Mario)

Odp: Posiadanie i mieszanie w waporyzatorze dwóch rodzajów legalnego suszu nie łamie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.). Są już na świecie w legalnym obiegu specjalne odmiany suszu, które zawierają właściwości medycznej marihuany i marihuany z CBD. 

18. Jaki grozi paragraf w sytuacji udostępnienia tego leku osobie nieposiadającej recepty? Innymi słowy – czy poczęstowanie kolegi medyczną marihuaną podpada pod przestępstwo udzielania narkotyków, czy też skoro jest to lek to nie jest to tak traktowane? (Pyta pan Piotrek)

Odp: Art.  58.  ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) mówi, że: Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

19. Czy jeśli ja i moja żona równocześnie stosujemy terapię tymi samymi odmianami MM to czy zgodnie z prawem możemy korzystać z jednego pojemnika zamiast otwierać kilka jednocześnie? Oczywiście oboje mamy wykupione własne recepty. (Pyta pan Michał)

Odp: Zgodnie z prawem każdy powinien korzystać ze swojego pojemnika w ramach swojego zaświadczenia o leczeniu medyczną marihuaną, ale w praktyce nie ma to znaczenia, bo Organy Państwa nie mają jak zweryfikować kto korzystał z którego pudełka. 

20. Jeżeli w prawie Polskim jest określone stężenie THC po którym można zgodnie z prawem prowadzić pojazdy komunikacyjne, to w jaki sposób każda osoba prowadząca terapię przy pomocy konopi medycznej jest w stanie określić ilość danych substancji w organizmie nie korzystając (codziennie) testów w profesjonalnych laboratoriach? (Pyta pan Łukasz)

Odp: Pojęcie „pod wpływem środka odurzającego” nie jest ściśle określone w ustawie w przeciwieństwie do dopuszczalnej ilości alkoholu w organizmie. Najprościej mówiąc chodzi o takie stężenie, które jest rodzajowo najbardziej zbliżone do skutków na ośrodkowy układ nerwowy jak: „pod wpływem alkoholu”. Pojazdy mechaniczne zgodnie z zaleceniami lekarza można prowadzić po około 4h po spożyciu medycznej marihuany, ale nie wynika to z żadnych przepisów prawa.

Stan pod wpływem środka odurzającego nie ma definicji ustawowej. Zgodnie z art. 4 pkt 26 u.p.nark. użyte w ustawie określenie „środek odurzający” to substancje:

a)objęte zakresem stosowania Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. (Dz.U. z 1966 r. poz. 277) zmienionej protokołem z 1972 r. (Dz.U. z 1996 r. poz. 149);

b)wymienione w załączniku do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z 25.10. 2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami, poddane środkom kontroli i sankcjom karnym takim samym jak substancje, o których mowa w art. 4 pkt 26 lit. a u.p.nark.;

c)pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy, inne niż określone w art. 4 pkt 26 lit. a i b u.p.nark., ale o podobnej do nich budowie chemicznej lub działaniu, stwarzające zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b ust. 1 pkt 3, takie same zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zagrożenia społeczne jak zagrożenia stwarzane przez te substancje;

d)inne niż wymienione w art. 4 pkt 26 u.p.nark lit. a–c, które na podstawie przepisów ustawy obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej były objęte wykazem środków odurzających

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44f pkt 2 i art. 4 pkt 26 u.p.nark.