fbpx

Czy użytkownicy konopi potrzebują większej ilości środków znieczulających?

Czy użytkownicy konopi potrzebują większej ilości środków znieczulających?

Niepotwierdzone naukowo dowody sugerują, że osoby zażywające konopie indyjskie wymagają większej dawki środków znieczulających w trakcie operacji niż osoby, które ich nie stosują. W związku z tym naukowcy postanowili sprawdzić, czy ta zależność dotyczy wszystkich środków znieczulających czy też jedynie niektórych z nich.

W ramach badań naukowcy przeanalizowali dokumentacje medyczne 118 pacjentów z tego samego szpitala w Kolorado, którzy przeszli operację  z powodu złamania nogi w okresie od stycznia 2015 r. do listopada 2019 r. Wszyscy pacjenci mieli jednostronne złamania kości piszczelowej, ponadto przeprowadzono u nich otwartą repozycję i stabilizację wewnętrzną złamania (ORIF) metodą wprowadzenia gwoździa do jamy szpikowej (IMN).

Wybrano ten właśnie zabieg, ponieważ wymaga on pooperacyjnej rekonwalescencji w szpitalu. Dzięki temu ​​naukowcy byli w stanie śledzić pooperacyjne stosowanie opioidów i ocenić poziom bólu pacjenta na standardowej numerycznej skali oceny bólu.

Naukowcy przeanalizowali również grupę docelową osób zażywających konopie indyjskie, wyodrębnioną na podstawie własnych protokołów sporządzonych przed badaniem. Nie byli oni jednak w stanie doprecyzować ani rodzaju spożywanej konopi, ani sposobu jej spożycia. Koniec końców, nieco ponad jedna czwarta (25,4%) badanych zgłosiła stosowanie konopi indyjskich przed operacją.

Podsumowując, naukowcy odkryli, że chociaż używanie konopi indyjskich nie było związane z wyższą dawką propofolu (lek usypiający stosowany w celu wywołania znieczulenia), to użytkownicy konopi indyjskich wymagali średnio większej dawki sewofluranu (wziewnego środka stosowanego przy znieczuleniu ogólnym w trakcie operacji) niż ci, którzy jej nie używali.

Zażywanie konopi indyjskich wiązało się także z podwyższonymi wynikami w zakresie bólu zarówno na  sali nadzoru pooperacyjnego (tzw. Post-Anesthesia Care Unit), jak również podczas pobytu na oddziale szpitalnym. W związku z tym użytkownicy konopi indyjskich wymagali znacznie większej ilości leków przeciwbólowych niż pozostali uczestnicy badania. Należy jednak odnotować, że zabiegi chirurgiczne i/lub hospitalizacja nie trwały w ich przypadku dłużej.

Główny autor badania, doktor Ian Holmen, twierdzi, że chociaż wyniki przeprowadzonych badań wnoszą nową wartość w tym zakresie, to zauważa też, że jego badanie składało się ze 118 studiów przypadku. Nie było to więc w pełni reprezentatywne badanie na grupie kontrolnej. Z uwagi na ten fakt, konieczne są dalsze badania po to, by ich wyniki można uznać za wiążące. Niemniej jednak doktor Holmen określił przeprowadzone badanie jako „skłaniające do stawiania nowych hipotez w przedmiotowym zakresie”.