fbpx

Czy CBD może zahamować rozwój nowotworów głowy i szyi?

Czy CBD może zahamować rozwój nowotworów głowy i szyi?

Przydatność marihuany w walce z rakiem jest kwestionowana od kilku lat. Niektórzy twierdzą, że może leczyć niektóre nowotwory, inni z kolei twierdzą, że jest to skuteczne leczenie objawów występujących podczas chemioterapii lub immunoterapii, a są też tacy, którzy twierdzą, że w ogóle nie działa.

Sceptycyzm wielu ludzi wynika z tego, że marihuana od lat uważana jest za niebezpieczny narkotyk. Liczne dowody sugerują jednak, że nie jest ona niebezpieczna, przeciwnie – wielu uważa medyczną marihuanę za realną i skuteczną metodę łagodzenia bólu. Warto zauważyć, że kluczowym elementem w łagodzeniu bólu nie jest THC, ale kannabidiol (inaczej CBD).

Uważa się, że CBD łagodzi ból. Obecnie jest on stosowany w kilku stanach w USA oraz w kilku krajach jako suplement diety. Aktualnie prowadzone są badania, aby sprawdzić, czy CBD sprawdzi się jako prawdziwy, pełnoprawny lek. Jeden lek na bazie CBD, Epidiolex, jest nawet zatwierdzony przez FDA (Agencja Żywności i Leków – amerykańska agencja rządowa) do leczenia niektórych rodzajów napadów czy ataków (napady padaczkowe czy ataki serca). Jednak wiele badań zwraca uwagę, że choć istnieją dowody sugerujące, że CDB może być skutecznym elementem wielu terapii, to prawie wszystkie z tych badań nie ujawniły jak dotąd niepodważalnych dowodów na potwierdzenie tej tezy.

W jednym z najnowszych badań zespół badawczy ze szpitala Guro na Uniwersytecie Koreańskim chciał zbadać, jak CBD wpływa na nowotwór głowy i szyi przy ujemnym wyniku HPV (wirus brodawczaka ludzkiego). Wiele badań sugeruje, że CBD ma działanie hamujące rozwój nowotworu, ale mechanizm jego działania nie został jeszcze całkowicie ujawniony. Wyżej wspomniane badanie wykazało również, że nowotwory głowy i szyi z dodatnim wynikiem HPV mogą być wywołane przez CBD, co jest nieco niepokojącą perspektywą. 

Wspomniany wcześniej zespół badawczy przeprowadził eksperymenty w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem komórek raka głowy i szyi oraz CBD, a także kilku sprawdzonych chemioterapii (Cis, 5-Fluorouracyl i Paklitaksel). CBD sam w sobie wywoływał apoptozę oraz zahamowanie wzrostu komórek rakowych, nie wpływając jednocześnie na zdrowe komórki. Połączenie CBD i dowolnej chemioterapii zwiększyło zahamowanie wzrostu raka. Model mysi potwierdził, że obserwacje te przeniosły się również na komórki rakowe w organizmie.

Zespół zbadał następnie oznaki apoptozy i geny o różnej ekspresji, aby spróbować ustalić w jaki sposób CBD działa jako supresor guza. Podwyższonych było wiele czynników apoptozy, w tym kaspazy 3 i PARP, ale nie białko p53, które jest głównym celem wielu skutecznych terapii przeciwnowotworowych. CBD powodował również zwiększenie ekspresji genów apoptotycznych i zmniejszenie ekspresji genów proliferacji komórkowej i cyklu komórkowego.

Badanie to wykazało, że CBD wydaje się wywoływać apoptozę w komórkach raka głowy i szyi zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak również w organizmie w sposób niezależny od białka p53. Zespół badawczy zauważył, że ​​dwa możliwe cele związane z apoptozą, hamujące rozwój nowotworów DUSP i KLF6, były aktywne po zastosowaniu leczenia CBD. Naukowcy nie mogli zidentyfikować mechanizmu  działania w tym badaniu, ale miejmy nadzieję, że udało im się zawęzić go do kilku możliwości, co znacznie ułatwi dalsze prace w tym zakresie.

Badanie stwierdza, że ​​„pojedyncze, jednostkowe leczenie z użyciem CBD lub jednoczesne leczenie z użyciem CBD oraz środków chemioterapeutycznych prowadziło do śmierci komórek HNSCC (nowotwór płaskonabłonkowy głowy i szyi) wraz z wystąpieniem procesów apoptozy i autofagii” oraz sugeruje, że CBD może okazać się przydatnym i skutecznym elementem terapii przeciwnowotworowych w przyszłości.

Tags:
, ,