fbpx

Działanie różnych odmian konopi

Działanie różnych odmian konopi

Działanie różnych odmian konopi w zależności od ich zawartości THC i CBD

Niezależnie od tego, czy jesteś pacjentem chcącym złagodzić objawy chorobowe czy też, użytkownikiem rekreacyjnym, chcącym doświadczyć specyficznego działania psychoaktywnego,  stosunek zawartości THC (tetrahydrokannabinol) do CBD (kannabidiol) będzie miał znaczny wpływ na Twoje doznania. CBD jest w stanie zmniejszyć niektóre ze skutków działania THC, ponieważ zupełnie inaczej niż THC oddziałuje na receptory w mózgu.

Działanie psychoaktywne marihuany polega na zdolności THC do pobudzenia receptora kannabinoidowego typu 1 (CB1). Obecność CBD wpływa na zmianę sposobu w jaki THC pobudza receptor CB1, dzięki czemu możliwe jest zniwelowanie niektórych ze skutków działania THC. Potwierdzają to liczne przeprowadzane badania laboratoryjne, zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach. To właśnie z tego powodu zbalansowane (posiadające zbliżone ilości THC i CBD) odmiany takie jak Harlequin czy Cannatonic działają na człowieka zupełnie inaczej niż odmiany z przeważającą ilością THC w swoim składzie, na przykład Blue Dream, Sour Diesel czy też Northern Lights.

Warto zaznaczyć, że nie tylko zawartość THC i CBD ma w tym wypadku znaczenie. Oddziaływanie różnych odmian konopi zależy również od stężenia innych związków chemicznych w ich składzie, na przykład od terpenów. Niemniej jednak stosunek zawartości THC do CBD ma ogromny wpływ na działanie poszczególnych odmian. Czy możemy jednak oczekiwać pewnych stałych, konkretnych efektów wynikających wyłącznie ze stosunku proporcji THC i CBD?

Potencjalne skutki działania różnych odmian konopi

Powszechnie znany jest fakt, iż odmiany konopi bogate w CBD zapewniają mniej intensywne doznania psychoaktywne niż te dominujące w THC. Dzieje się tak dlatego że, CBD niweluje niektóre ze skutków działania THC. CBD oczywiście nie zlikwiduje zupełnie działania psychoaktywnego THC, jednak działanie to ulegnie zmianie i osłabieniu. Gdy ludzie zażywają CBD w czystej postaci, nawet w bardzo dużych dawkach, jest ono dobrze tolerowane przez ich organizmy i nie powoduje żadnych efektów odurzających. 

Zbalansowane odmiany, takie jak Harlequin czy Cannatonic, będą wciąż wywoływać uczucie szczęścia i euforii, jednak doznania te będą zauważalnie inne niż w wypadku odmian z przeważającą ilością THC –  będą one mniej intensywne, z mniejszym uczuciem odrealnienia czy silnego odurzenia. Inne działania niepożądane, których wystąpienie także jest warunkowane przez THC, również będą mniej nasilone.

Na podstawie opinii pacjentów ale także rezultatów badań naukowych, można wymienić szereg różnic dotyczących efektów działania odmian zbalansowanych i tych, w których składzie dominuje THC.

Odmiany z dominującą ilością CBD rzadko powodują stany lękowe i psychotyczne.

Odmiany o wysokiej zawartości THC, szczególnie o profilu terpenowym typowym dla podgatunku sativa, mogą u osób predysponowanych powodować wystąpienie stanów niepokoju i lęku oraz objawy psychotyczne: uczucie odrealnienia i paranoi. Te nieprzyjemne doznania mogą być mocno zredukowane lub w ogóle nie wystąpią w przypadku zastosowania odmian zbalansowanych, zawierających zarówno THC jak i CBD. 

Wydaje się, że CBD zapobiega wystąpieniu w/w działań niepożądanych na kilka sposobów. Po pierwsze cząsteczka CBD zmienia sposób i intensywność w jaki THC wiąże się i pobudza receptor CB1, co przekłada się na inne działanie kliniczne. Po drugie, CBD może wywoływać bezpośrednie efekty przeciwlękowe poprzez swoje oddziaływanie na inne niż CB1 receptory w mózgu – np. serotoninowe (wiele leków przeciwdepresyjnych przepisywanych na stany lękowe ma działać właśnie  w ten sposób). Badania przeprowadzane na ludziach wykazały, że samo CBD może niwelować poziom lęku wywołanego przez stresujące sytuacje – szczególnie skutecznie tłumi stres przed publicznymi przemówieniami. CBD posiada również właściwości przeciwpsychotyczne, które również uwarunkowane są przez aktywację lub blokowanie odpowiednich neuroreceptorów w mózgu człowieka. 

Zaburzenie pamięci krótkotrwałej są mniejsze dzięki CBD.

Charakterystycznym działaniem niepożądanym długotrwałego i regularnego przyjmowania dużych dawek THC, są zaburzenia pamięci krótkotrwałej. Badania przeprowadzone na ludziach wykazały, że upośledzenie pamięci po spożyciu THC jest w dużym stopniu niwelowane przez CBD. Przykładowo w 2010 roku przeprowadzono badanie dotyczące wpływu palenia konopi na pamięć. Przebadano rekreacyjnych użytkowników marihuany pozwalając im na zażycie swoich własnych produktów konopnych. Następnie użyto próbek konopi oraz śliny badanych w celu zmierzenia poziomu THC i CBD w organizmie.

Uczestnicy badania zostali podzieleni na dwie grupy w oparciu o zmierzony poziom THC i CBD w pobranych próbkach. Niektórzy z nich palili odmiany z dominującą zawartością THC, podczas gdy inni zażyli odmiany zbalansowane. Uśredniona zawartość THC była zbliżona w obu grupach, jednak marihuana w odmianach zbalansowanych zawierała także dużą ilość CBD. Jakie wyciągnięto wnioski? U tych, którzy palili zbalansowane odmiany nie odnotowano aż takiego nasilenia zaburzeń pamięci jak w drugiej grupie badanych.

Chcesz być uważny i czujny czy senny?

Powszechnie wiadomo, że THC może działać usypiająco. Istnieją badania na ludziach, które dowiodły, że CBD może temu przeciwdziałać. Zażycie odmiany o wysokim stężeniu THC powoduje u wielu ludzi wzmożoną senność, podczas gdy mieszanka THC i CBD działa zgoła inaczej –  w skrajnych wypadkach powoduje bezsenność, ale też ogólne ożywienie i wprowadzenie w stan czuwania. Badania w tym też zakresie przeprowadzone na zwierzętach wykazały tożsame ustalenia: podanie szczurom CBD w czystej postaci wprowadza je w stan czuwania, powoduje bezsenność i prowadzi do zaburzeń fazy REM snu.

Bardzo możliwe, że wpływ CBD na stan czuwania zależy od dawkowania. Zarówno badania na ludziach, jak i na zwierzętach wykazują, że czyste CBD, bądź mieszanka czystego CBD z czystym THC, w małych lub średnich dawkach ma działanie pobudzające. Podczas niektórych z badań ludzie otrzymywali bardzo duże dawki CBD w czystej postaci i wyniki były mocno zróżnicowane. Część badań stwierdzała właściwości usypiające, a część nie wykazywała żadnego wpływu bardzo dużej dawki CBD na bezsenność i stan czuwania.

Mamy znacznie większą szansę na uniknięcie poczucia senności, gdy będziemy użytkować odmiany zbalansowane, zawierające w swoim składzie zarówno THC, jak i CBD. Należy pamiętać, że uaktywnienie receptorów CB1 powoduje senność, a przecież to właśnie CBD hamuje częściowo ich aktywację przez THC. Jest to kolejny przykład na to, że potencjalne efekty uboczne THC mogą zostać zniwelowane poprzez CBD.

Warto też wspomnieć o tym, że niektóre odmiany konopi mogą powodować senność i to pomimo stosunkowo wysokiej zawartości CBD. Może być to spowodowane innymi związkami chemicznymi w ich składzie, takimi jak na przykład mircen będący terpenem, często występującym w dużych stężeniach w  odmianach z podgatunku indica. Tak więc o ile wiadomo, że stosunek zawartości THC do CBD już sam w sobie mówi nam wiele na temat potencjalnego działania różnych odmian produktów konopnych, to jednak nie zawsze daje on całkowitą pewność co do efektów działania danej odmiany.

Problemy z gastrofazą? Możesz tego uniknąć

Odczuwanie wilczego głodu, tak zwanej gastrofazy, zawsze było jednym z najbardziej znanych efektów ubocznych konopi. Dla niektórych to nieodłączny rytuał związany z marihuaną. Dla innych jednak to zdecydowanie niepożądany skutek uboczny, który zniechęca do użytkowania produktów konopnych. 

To kolejny ze skutków silnego oddziaływania THC na receptory CB1. Podczas badań laboratoryjnych przeprowadzanych na szczurach i innych gryzoniach zaobserwowano znacznie większe ilości pochłanianego przez nie pokarmu gdy tylko spożyły THC lub inne związki stymulujące receptory CB1. Jeśli uda nam się zapobiec nadmiernemu pobudzeniu tych receptorów przez THC to z pewnością nasz żołądek nie stanie się studnią bez dna. 

Badania na zwierzętach miały na celu także ustalenie tego jak CBD wpływa na spożywanie pokarmu. CBD samo w sobie nie wywołuje żadnych istotnych efektów. Jednak w obecności innych związków, które aktywują receptory CB1, CBD działa jak tarcza osłabiając ich stymulujące apetyt działanie.

Można zatem oczekiwać, że zbalansowane odmiany konopi zawierające CBD nie sprawią, że zaczniemy się obżerać. Odwrotnie sprawy mają się w wypadku odmian z dominującą zawartością THC. Warto jeszcze raz powtórzyć, że obecność innych związków chemicznych – głównie terpenów – bądź ich brak również może mieć w tej kwestii spore znaczenie.

Wnioski

Niezależnie od doświadczeń pacjenta z terapią konopną, zawsze powinno się brać pod uwagę  stosunek zawartości THC do CBD podejmując decyzję o tym. która odmiana jest najbardziej odpowiednia.  Początkujący pacjenci powinni zacząć od zbalansowanych odmian, które nie tylko mają w sobie mniejszą zawartość THC niż większość odmian z przeważającą ilością THC, ale zawierają także CBD w znaczącej ilości, a stosunek THC do CBD zwykle oscyluje w okolicach 1. Każdy z nas jest inny i każdy organizm reaguje inaczej, jednak zbalansowane odmiany THC/CBD powinny (choć oczywiście nie ma tu 100% gwarancji) sprawić, że unikniemy niechcianych efektów ubocznych takich jak senność, lęk czy też przesadny jak dla początkującego odlot.

 

 

Piśmiennictwo:

Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics. 2015;12(4):825-36.

Englund A, Morrison PD, Nottage J, et al. Cannabidiol inhibits THC-elicited paranoid symptoms and hippocampal-dependent memory impairment. J Psychopharmacol (Oxford). 2013;27(1):19-27.

Farrimond JA, Whalley BJ, Williams CM. Cannabinol and cannabidiol exert opposing effects on rat feeding patterns. Psychopharmacology (Berl). 2012;223(1):117-29.

Morgan CJ, Schafer G, Freeman TP, Curran HV. Impact of cannabidiol on the acute memory and psychotomimetic effects of smoked cannabis: naturalistic study: naturalistic study. Br J Psychiatry. 2010;197(4):285-90.

Murillo-rodríguez E, Millán-aldaco D, Palomero-rivero M, Mechoulam R, Drucker-colín R. Cannabidiol, a constituent of Cannabis sativa, modulates sleep in rats. FEBS Lett. 2006;580(18):4337-45.

Nicholson AN, Turner C, Stone BM, Robson PJ. Effect of Delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol on nocturnal sleep and early-morning behavior in young adults. J Clin Psychopharmacol. 2004;24(3):305-13.

Scopinho AA, Guimarães FS, Corrêa FM, Resstel LB. Cannabidiol inhibits the hyperphagia induced by cannabinoid-1 or serotonin-1A receptor agonists. Pharmacol Biochem Behav. 2011;98(2):268-72.

Russo EB. Cannabidiol Claims and Misconceptions. Trends Pharmacol Sci. 2017;38(3):198-201.