fbpx

Konopie w terapii RLS

Konopie w terapii RLS

Konopie mogą pomagać w leczeniu zespołu niespokojnych nóg.

Francuski naukowiec w 2017 roku opisał 6 przypadków pacjentów z zespołu niespokojnych nóg (RLS – restless legs syndrome). Pacjenci leczyli się na własną rękę, przy użyciu konopi.

W grudniu 2019 roku odnotował on 12 kolejnych przypadków pacjentów stosujących tę metodę. Wszyscy chorzy skarżyli się na silne lub bardzo silne objawy RLS i byli oni leczeni za pomocą jednego bądź kilku powszechnie dostępnych na to schorzenie leków, których skuteczność działania była na niesatysfakcjonującym ich poziomie.

Badacz zauważa, że „wszyscy za wyjątkiem jednego pacjenta odczuwali całkowite złagodzenie objawów chorobowych po wypaleniu konopi, jednak żadna z osób nie przerwała standardowej terapii RLS głównie z powodu zakazu stosowania marihuany, jak również z uwagi na potencjalne zagrożenia wynikające z nadużywania konopi (skutki stosowania substancji psychoaktywnych).” Dodał on także, iż „potencjalne zalety stosowania konopi u pacjentów z uporczywą, oporną na leczenie odmianą RLS powinny być zatem dogłębnie zbadane w trakcie wiarygodnych i reprezentatywnych badań klinicznych.”

Ghorayeb I.More evidence of cannabis efficacy in restless legs syndrome. Sleep Breath. 2019 Dec 9.0
Would love your thoughts, please comment.x