fbpx

Konopie w migrenach

Konopie w migrenach

Migrena jest bardzo często spotykaną w populacji chorobą, która charakteryzuje się występowaniem napadów silnego, jednostronnego, pulsującego bólu głowy, z towarzyszącymi nudnościami i nadwrażliwością na bodźce, takie jak światło, dźwięki, zapachy. Napad może trwać od 4 do 72 h, u około 30% pacjentów występuje tzw. „aura” czyli objawy wzrokowe – rozbłyski, punkty świetlne, wrażenie rozmywania się obrazu. Często traktowana jako zwykły ból głowy, jest lekceważona zarówno przez pacjentów jak i przez lekarzy, przez co osoby nią dotknięte cierpią latami w milczeniu.

Ciężką migrenę oceniono jako jedną z chorób przewlekłych wywołujących największą niepełnosprawność, porównując ją nawet do porażenia czterokończynowego lub psychozy. Znaczy to tyle, że napad migreny upośledza funkcjonowanie pacjenta w takim stopniu jak niedowład czterokończynowy – kto przeżył atak migreny nie może się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Migrena dotyka aż do 28% ludzi w pewnym momencie życia. Wiadomo, że migrena często występuje rodzinnie a znaczenie mają czynniki genetyczne. Uważana jest za chorobę wieloczynnikową, czynniki genetyczne prawdopodobnie odpowiadają za indywidualny poziom podatności na wystąpienie choroby, która w ściśle określonych okolicznościach może się pojawić.

Nieznana jest dotąd konkretna przyczyna występowania migren. Istnieje hipoteza naczyniowa, zakładająca skurcz naczyń mózgowych w pierwszej fazie z ich rozkurczem i zwiększeniem przepuszczalności w fazie drugiej, czego rezultatem jest stan zapalny i ból. Według hipotezy neurogennej winne są zaburzenia funkcji bioelektrycznej mózgu rozchodzące się ruchem falowym w korze mózgowej, a także patologiczna aktywność nerwu trójdzielnego, unerwiającego naczynia mózgowe. Te dwie teorie wzajemnie się przenikają i uzupełniają, natomiast być może kluczem do rozwiązania zagadki jest niedawno odkryty i nadal badany tzw. układ endokannabinoidowy ludzkiego ciała – ECS ( Endocannabinoid System).

Według najnowszej hipotezy za skłonność do migren odpowiedzialne mogą być zaburzenia w układzie endokannabinoidowym. Dysfunkcja układu endokannabinoidowego jest też uważana za jedną z możliwych przyczyn zespołu jelita drażliwego i fibromialgii. Co ciekawe te 2 ostatnie choroby znamiennie częściej dotykają chorujących już na migrenowe bóle głowy.

W leczeniu migren wykorzystuje się paracetamol w dużych dawkach, leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ jak ibuprofen lub pyralgina, a także leki typowo przeciwmigrenowe z grupy tryptanów. W zapobieganiu napadom stosuje się między innymi beta blokery ( leki nasercowe ) oraz leki przeciwdepresyjne.

W ostatnich latach coraz częściej postulowana jest skuteczność kannabinoidów w terapii migren. Teoria ta oparta dotychczas na dowodach anegdotycznych oraz wielowiekowej tradycji ich stosowania jako środka przeciwbólowego znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych.

Praca z Uniwersytetu w Colorado z 2016 roku analizowała częstość występowania napadów migreny u 121 osób. Po 3 miesiącach terapii u pacjentów stosujących konopie, częstość napadów spadła średnio z 10 do 4 miesięcznie.
Kolejne badanie z Niemiec zaprezentowane na Kongresie Europejskiej Akademii Neurologii w 2017 roku potwierdziło skuteczność medycznej marihuany w redukcji częstości napadów migrenowych o około 40% a także redukcję w intensywności odczuwalnego przez chorego bólu podczas napadu – o 43%. Wyniki te są porównywalne do wyników terapii migreny konwencjonalnymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Naukowcy i badacze uważają, że istotą działania przeciwmigrenowego konopi są jej właściwości harmonizujące układ endokannabinoidowy ludzkiego ciała co zmniejsza skłonność i podatność pacjenta na wystąpienie ataku a także może go przerwać lub znacznie osłabić. Działanie przeciwwymiotne, uspokajające oraz rozluźniające mięśnie szkieletowe to dodatkowe korzyści dla osób cierpiących z powodu ataków migren płynące z terapii medyczną marihuaną. Mechanizm terapeutyczny konopi w leczeniu migren polega na bezpośrednim działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym a także normalizującym nieprawidłowe pobudzenie neuronów nerwu trójdzielnego, unerwiającego bezpośrednio naczynia krwionośne w mózgu, co uznawane jest przez ekspertów za jedną z głównych przyczyn pojawienia się napadu bólu. Marihuana, a dokładnie kannabinoidy modulują percepcję bólu na poziomie centralnym co przyczynia się do osłabienia odczuwania bólu jeżeli już do napadu dojdzie.

Konwencjonalne leczenie przeciwmigrenowe wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych od wrzodów żołądka – dla leków z grupy NLPZ, aż do uzależnienia z możliwością śmiertelnego zatrucia włącznie, co może mieć miejsce przy stosowaniu opioidów. Dla pacjentów, którzy ze względu na działania niepożądane leków nie mogą ich przyjmować, konopie i ich preparaty wydają się być skuteczną i bezpieczną alternatywą w walce z tak bardzo obezwładniającą i odbierającą radość życia chorobą jaką są napady migrenowego bólu głowy.

Piśmiennictwo:

Rhyne DN, et al. Effects of Medical Marijuana on Migraine Headache Frequency in an Adult Population. Pharmacotherapy. 2016 May;36(5):505-10. doi: 10.1002/phar.1673. Epub 2016 Jan 9. Abstract.
Cannabinoids suitable for migraine prevention. June 24, 2017. Congress of the European Academy of Neurology. Available at https://www.ean.org/amsterdam2017/fileadmin/user_upload/E-EAN_2017_-_Cannabinoids_in_migraine_-_FINAL.pdf. Accessed 5/10/18.

J Headache Pain. 2018; 19(1): 37.
Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s10194-018-0862-2
PMCID: PMC5968020; PMID: 29797104
Patterns of medicinal cannabis use, strain analysis, and substitution effect among patients with migraine, headache, arthritis, and chronic pain in a medicinal cannabis cohort
Eric P. Baron, corresponding author 1 Philippe Lucas,2,3,4 Joshua Eades,2 and Olivia Hogue50
Would love your thoughts, please comment.x